Introduksjon

Arrangører fra Stavanger Levende Improvisasjonsklubb (SLIK) organiserer laivføljetongen Stavanger by Night, en serie enkveldslaiver satt i rollespillsettingen Vampire: the Masquerade, Fifth Edition (V5) fra White Wolf.

Vampyrene i Vampire: the Masquerade universet ligner på de du kjenner fra bøkene Dracula av Bram Stoker og Interview with the Vampire av Anne Rice. De drikker blod, sover om dagen og sollys og ild kan skade dem. En trestake gjennom hjertet kan sette dem ut av spill, men dreper dem ikke. En vampyr er også udødelig og det finnes historier om udøde som er hundrevis om ikke tusenvis av år gamle.

Tradisjonelt har det vært de eldste som ledet vampyrsamfunnet som prinser og dronninger, men med alder kommer det problemer. Det å drikke blod av mennesker og i mindre grad fra dyr, og ikke minst det å tilbringe natt etter natt i det manipulative vampyrkollegiet gjør det vanskelig for mange å opprettholde en tilknytning til sin menneskelighet. Vampyrer er monstre, med en evig hunger etter blod og med et indre beist som kan reagere voldelig på trusler, fornærmelser og farer.  

En vampyr skapes når de som menneske favnes av en annen vampyr. I favningen blir et menneske drept, tømt for blod og får blod av en vampyr, som dermed blir hens sire. En vampyr kan arve trekk fra sin sire, f.eks. klan. I vampyrsamfunnet har tradisjonelt en sire et stort ansvar for den hen har skapt, sin childe, men de siste tiårene har gamle regler forvitret og mange unge vet ikke engang hvem deres sire er.

En lov som derimot ikke har forvitret, hverken blant anarker eller de eldre, er maskeraden. Maskeradens lov lyder “Vampyrer skal holde seg skjult for mennesker”. De eldste forsvarte alltid denne loven med å henvise til middelalderens inkvisisjon og heksebål, og straffet overtredelser med døden.


Vår visjon

Spillet handler ikke bare om hvordan vampyrer kniver om å karre seg til en større bit av kaken. Det handler også om hva tidligere mennesker som nå er monstre gjør for å håndtere en ensom og farlig situasjon. Søker du trøst og mening i religion, eller forsøker du å etablere nesten-menneskelige relasjoner med andre vampyrer, vel vitende om at du trolig blir skuffet? Dyrker du vampyren og beistet i deg til tross for at det kan føre til at den du var og den menneskeligheten du en gang hadde blir tapt for alltid?

Vi ønsker et spill hvor de individuelle historiene kommer fram, hvor stemningen er preget av mørke tema og ikke av fjas og tøys. Vampire: The Masquerade er en fortelling om personlig skrekk, hvor verden er et moralfattig og mørkt sted og jævelskap gjennomsyrer alle hendelser. Vampyrer er ikke sexy superhelter med hoggtenner, men tragiske, angstfylte monstere som gjør fryktelige ting hver eneste natt. I nordisk stil ønsker vi oss et spill hvor man skaper historien sammen, og ikke bare for seg selv.

Det vil forekomme variasjoner og endringer i forhold til det man finner i kildeboken (V5). Dette er for å gjøre settingen mer spillbar eller for å introdusere noen elementer ved senere spillinger. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til rollespillet, men det forventes at spillerne setter seg inn i den informasjon de blir gitt.


Vaskelappen

Vi ønsker å få til en føljetong der spillerne selv styrer mye av progresjonen i spillets historie. Arrangørene vil gå gjennom hva som har hendt i tidsrommet mellom spillinger og muligens vri litt på ting slik at det blir spillbart til neste spilling. Nye elementer kan bli introdusert av arrangørene, men det er i stor grad opp til spillerne å lage historien om hva Stavanger by Night er.

Er denne laiven for deg?

Dersom du ønsker å utforske de mørke sidene ved menneskelig natur, representert av vampyrer, er dette laiven for deg. Det er ikke en fjaselaiv med høy humorfaktor eller 90-tallets gothglamour. Tenk deg at du er en ny narkoman og skal finne din plass i gjengen blant andre narkomane.

Potensielle tema
 • Vold og fysisk kontakt
 • Frykt
 • Mobbing
 • Sensualitet og seksualitet
 • Depresjon, mental helse og sykdom
 • Religion og spiritualisme
 • Mørke ritualer
 • Groteske handlinger
 • Blod
Hva kan dere forvente av oss?
 • Når det gjelder roller og føringer i spillet, kommer vi til å gi dere en ramme for rollen dere skal spille som dere kan bygge videre på. Det kan være vi legger inn noen føringer hos enkelte roller for å få gang på diverse plott.
 • Vi kommer til å kommunisere alt av viktig informasjon per epost til de som er påmeldt en laiv. Øvrig informasjon ligger på nettsiden og Facebook.
 • Vi stiller med lokaler som vil utvikle seg over tid. Det vil være enkel snacks tilgjengelig samt smittevern i form av antibac og såpe. Det er ingen matservering, men dere kan ta med egen matpakke om ønskelig. Dette må spises på angitt rom og ikke ute i spill.
Hva forventer vi av dere?
 • Vi forventer at dere leser det som er relevant for å spille rollen din. Noen kan mye om World of Darkness og Vampire: the Masquerade. Noen vet ingenting fra før. Men nettsiden gir den informasjonen om klaner og disipliner som er nødvendig for at dere kan hoppe inn i spill som en uvitende vampyr.
 • Dere må henvende dere direkte til oss dersom dere har spørsmål dere trenger svar på. Det er ikke sikkert vi får med oss et spørsmål gjemt innimellom poster på Facebook.
 • Dere må lese og forstå de epostene vi sender med informasjon. Hvis dere lurer på noe, spør!
 • Vi forventer at dere skaffer et kostyme som representerer vampyren deres. Det er helt opp til dere hva dere legger i det, men noen klaner krever mer arbeid enn andre (les: Nosferatu). La dere inspirere av klanenes individualitet, men styr unna klisjeer.

Situasjonen i Vampire the Masquerade Fifth Edition (V5)

I det 21. århundre har vampyrene vært nødt til å tilpasse seg. Den raskt voksende teknologien gjorde det vanskelig å opprettholde maskeraden. De nye mulighetene til å overvåke og kontrollere mennesker kunne i andre omstendigheter vært til fordel for den mektige Camarillaen, men i stedet ble de snudd mot dem da amerikanske sikkerhetstjenester i 2004 avslørte de udødes eksistens.

Et globalt samarbeid mellom forskjellige organisasjoner som jakter på vampyrer oppsto. Vampyrene kaller dem den Andre Inkvisisjonen med ekte frykt i stemmen. Det er en sammenslutning av ulike hemmelige tjenester verden over som systematisk har begynt å jakte vampyrer over hele kloden.

Camarillaen, den 500 år gamle vampyralliansen, reagerte instinktivt og konservativt. All bruk av sosiale medier ble strengt forbudt, og alle som tiltrakk seg menneskers oppmerksomhet ble tatt av dage. De unge anarkvampyrene som tidligere befant seg i en urolig allianse med de eldre var ikke lengre akseptert.

Det var da de Gamle begynte å forsvinne. Noen gikk frivillig inn i den lange søvnen, andre bare overlot sine domener i hendene på sine yngre og ambisiøse, men i stor grad uforberedte barn. Det sies at de eldre vampyrene har reist til Midtøsten for å kjempe i den siste krigen mot sine fiender.


Camarillaen eksisterer ennå, og tviholder på sin makt, forlanger lojalitet, og aksepterer ikke feil. Det er en organisasjon og allianse for eliten, fortsatt med tilgang til store ressurser, selv om den nå er forsiktig med hvordan de brukes. Camarillaens regler gjelder i områder der de styrer.

Anarkene er ikke en organisasjon eller omformet filosofi, men forgreninger av mange tanker og bevegelser. Noen anarker snakker om å gjøre enda et opprør mot etablissementet, slik som på 14-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, mens andre vil helst bare være alene og styre sitt område med andre som tenker som dem.

Sabbaten, en løs organisasjon av vampyrer som forkaster maskeraden og tradisjonene, og som i århundrer skapte frykt hos både Camarilla og anarker, håndterte ikke de nye tidene særlig godt. Da Sabbatens eldste, som hadde styrt siden 1500-tallet forsvant, brøt en intern krig ut i sekten. Brorparten av de overlevende rettet sine blikk mot Midtøsten og Gehennakrigen, mens andre så renkespill i endringene og enten søkte mot Camarillaens beskyttelse eller et fritt liv blant anarkene. 


Mange steder har en religiøs oppblomstring funnet sted blant de som ikke lengre har noen eldre til å lede eller kontrollere seg. De døde trenger også noe å tro på, og det finnes de som har svar. I mørke kjellere æres de gamle døde hvis liv for lengst har blitt myter.

Kains Kirke, som påstås å ha røtter tilbake til tiden før Camarillaen, ærer Kain – den første vampyren. Liliths Disipler ser til den mørke mor for kunnskap, opphøyelse og fellesskap. Den hellenistiske mysteriereligionen Mithraskulten kretser rundt dyrkelsen av lys- og frelserguden Mithras.

Over hele verden sprer kultene seg og vokser. Alt for sent innså de meget få eldre som er igjen og de yngre som tok deres plass at de nye religionene var alt annet enn nye ideer. Ikke bare hadde kultene dype røtter i byenes deres, men de har også politiske ambisjoner. 

På bunnen av rangstigen er tynnblodsvampyrene, de skumringsfødte hvis komme skulle symbolisere vampyrenes endetid i de gamle profetiene. Det har sakte men sikkert blitt flere av dem, med blod så tynt at de ikke kan favne og noen kan ikke engang trekke hoggtenner. Det ryktes at de har rare evner, noen kan til og med bevege seg i sollyset. Camarillaen jakter dem, som trusler mot maskeraden, derfor søker noen skumringsfødte til anarkene, i håp om å klare seg noen måneder til. 


Vampyrenes historie i Stavangerregionen

Camarillaen har aldri hatt en stor tilstedeværelse i Stavanger, men de få som har laget seg et hjem her har holdt seg innenfor olje- og teknologiselskapene på Forus. Svekkelsen av organisasjonen og verdensøkonomien generelt har gjort Stavanger lite attraktiv for Prinsen og de andre ved hoffet i Oslo.

Anarkene var heller aldri en stor gruppe i Stavanger før kallet mot Midtøsten reduserte også deres antall. Noen små grupper holdt seg for seg selv, borte fra Camarillaens lange arm. Nå som Stavanger og omegn ligger uten lederskap er det en liten oppsving i antall anarkvampyrer.

Det går rykter om at det er en Sabbatgruppe i Sirdal. Det hender at noen av dem tar seg inn til Stavanger, men det er langt mellom hver gang.

Koronapandemien i 2020 og 2021 har gjort det vanskelig for vampyrer å spise trygt og jevnlig. Når menneskene er borte fra gatene og utestedene er det også mindre tilgang på blod. Mange er desperate og sultne, og feilsteg skjer fra tid til annen når hungeren blir for sterk og beistet skriker etter mat.

De aller fleste vampyrene i distriktet er nyfødte. Det vil si at de har vært vampyrer i mindre enn 5 år. Det er noen noviser rundt omkring. Det er litt mer flytende alder på dem. Det sies at man blir Ancilla et sted mellom 50 og 200 år etter man blir favnet, men det kommer helt an på statusen man har. Ingen har sett en Elder i Stavanger siden kallet mot Midtøsten begynte, og knapt før det. Alder er viktig for hierarkiet til vampyrer. I alle fall var det slik før.