Regler

Her finner du en innføring i reglene vi har for Stavanger by Night. Sikkerhetsreglene gjennomgås før hver spilling. Alle spillere plikter å sette seg inn i reglene.


Sikkerhetsregler

Kutt

Dersom noen trenger å stoppe spillet for noen som helst grunn, kan man si/rope «KUTT!» Da skal alle spillere stoppe det de holder på med og prøve å bistå med å løse problemet som har oppstått.

Hvis noen sier KUTT! og trekker seg unna og viser at de ikke ønsker kontakt, finner man heller en arrangør og forklarer at noen trenger hjelp.

Når situasjonen er løst kan spillet fortsette der det slapp. Sett selvsagt ikke spillere som har ropt KUTT! i samme situasjon som problemet oppstod.

Brems

Når spillet eller en scene begynner å nærme grensen for hva noen er komfortabel med, kan denne personen si «Brems» til de involverte. Det er en måte å indikere at spillet kan gå hit, men ikke lengre.

Spillere som hører andre si Brems skal la være å eskalere spillet eller situasjonen de er i. Prøv å se om det også er nødvendig å de-esklalere litt siden det kan være vanskelig å si Brems i tide.

Spillet stopper ikke når noen har sagt Brems.

Personlig sikkerhet

Her vil vi sette fokus på både personlig sikkerhet og sikkerheten på stedet.

Når man samhandler med andre spillere kan det være lett å glemme at vi ikke faktisk er vampyrer i kampens hete. Man skal ikke forvolde seg på en slik måte at man kan skade andre. Ton heller ned spillet ett hakk og avtal på forhånd med spillere du ønsker å lage litt mer heftige scener med. Ikke alle er like komfortable med konflikt, og ikke alle er like komfortable med kroppskontakt. Ta hensyn.

Sikkerhet på Dale

Det kommer til å være førstehjelpskrin og arrangør med kurs i førstehjelp til stede på laiven.

Det er tilstrekkelig med brannslukningsmuligheter på Dale, men vi har også ekstra apparat som kan settes ut dersom noe skulle skje. Vi ønsker ikke åpen ild inne i bygget utover lys og primus.

Dale er også et yndet turområde. Vi ønsker derfor ikke at spillerne går ut av bygget og vandrer blant andre folk i kostyme. Det lager bare pes.


Konfliktpoeng

I Stavanger by Night bruker vi konfliktpoeng, som brukes både i fysisk håndgemeng og når man ønsker å benytte vampyrdisiplinene sine.

Alle rollene får en baseverdi for konfliktpoeng. Denne verdien kan endres midlertidig ved hjelp av enkelte disipliner.

Man kan få tilbake brukte konfliktpoeng ved å drikke blod, hvis ikke omstendighetene forhindrer det. Mengden blod, eller hvordan det fortæres, er opp til spillerne selv å bestemme. Men man får ikke tilbake konfliktpoeng av bare en liten smaksprøve.

Dersom tapet av konfliktpoeng skyldes aggrevert skade, kan man ikke få tilbake poengene resten av kvelden. Aggrevert skade kommer av ting som er særdeles farlig for vampyrer. Sollys, ild, bitt fra andre vampyrer og klørne til vampyrer som benytter seg av Proteandisiplinen. Når det gjelder sollys, ild og bitt, kan spillerne selv velge hvor mye skade man tar. Det må sees i forhold til situasjonen og hvor utsatt man blir.

Hvis man har 0 (eller negativ) verdi på konfliktpoengene er man veldig sliten og orker ikke å slåss eller bruke mer disipliner den kvelden. Alle kamper inngått på dette nivået tapes automatisk. Man er ellers våken og tilstede, og mangler ikke kognitive evner.

Fysisk kamp

Dersom man havner i en fysisk konflikt med en annen rolle, formidler de involverte spillerne hvor mange konfliktpoeng de har akkurat nå, inkludert eventuelle bonuser. Deretter skal de simulere kampen slik de mener rollene ville kjempet. Den som har flest konfliktpoeng vinner til slutt dersom spillerne ikke avtaler noe annet. Ved uavgjort ender begge parter opp med skader uten en klar vinner.

Når en kamp er over, trekker begge parter fra ett konfliktpoeng hvis ikke annet blir spesifisert. Dette representerer tretthet hos vampyrene. Dersom man ikke har flere konfliktpoeng igjen, taper man alle kamper automatisk resten av kvelden.

Vampyrdisipliner

Når man bruker en disiplin, bruker man også et konfliktpoeng. Dette har vi gjort for å gjøre disiplinene spesielle og mektige, og ikke noe man bruker hele tiden for å få viljen sin.

I Stavanger by Night har vi valgt å si at disipliner virker uansett hvem som bruker dem og hvem som er offeret. Balansen ligger i kostnaden av konfliktpoeng.

Det er ansett som frekt å bruke disipliner på andre i sosiale sammenkomster. Noen vil til og med likestille det med direkte provokasjon. Man bør derfor tenke seg om et par ganger før man spiller kortene sine.

Et eksempel…

Pelle begynner å bli skikkelig sulten, og da er han irritabel. Lukas slenger med leppa og sier noe stygt til Pelle i forbifarten. Pelle viser tydelig til Lukas med kroppsspråket sitt at han ikke synes noe om slengbemerkningen. Alt tyder på at dette vil eskalere til en konflikt.

Pelle har ikke så mye blod igjen siden han er sulten, men han velger å bruke en vampyrdisiplin i kampen likevel. Lukas er trygg på at han er sterk nok til å gi Pelle en kamp siden han har benyttet seg av tynnblodalkymi tidligere på kvelden.

Spillerne formidler fort konfliktpoengene de har før konflikten starter. Pelle hadde i utgangspunktet 2 konfliktpoeng igjen. Så brukte han potence for å få 1 ekstra poeng i konflikten. Han hvisker «3 konfliktpoeng» til Lukas. Lukas, derimot, hadde i utgangspunktet 3 konfliktpoeng før konflikten, men samtidig 1 ekstra poeng fordi han har konsumert en drikk laget av en tynnblodsalkemiker. Han hvisker «4 konfliktpoeng» til Pelle.

Nå sloss Pelle og Lukas litt med rollespill basert på poengene. Begge spillerne vet at det er Lukas som skal vinne kampen, men de kan gjerne trekke ut selve scenen for å lage litt show. I tillegg brukte Pelle potence, en vampyrdisiplin som gjør vampyrer voldsomt sterke. Dette spiller både Pelle og Lukas på når de gjennomfører kampen.

Til slutt taper Pelle. Han blir liggende på gulvet mens Lukas kan gå seirende fra situasjonen. Pelle kommer seg etter hvert til hektene og kan fortsette øvrig spill. Nå trekker spillerne fra de konfliktpoengene som ble brukt i kampen.

Først mister Pelle det midlertidige konfliktpoenget som potence gav han i kampen, og fordi han brukte en disiplin, mister han 1 poeng for det også. Til slutt trekker han fra 1 poeng for å være med i en kamp. Pelle ender opp med 0 konfliktpoeng og taper automatisk alle konflikter han er med på resten av kvelden.

Lukas mister det midlertidige poenget som tynnblodalkymien gav han. Han har ikke selv brukt en vampyrdisiplin, så der mister han ingen poeng. Men han var også med i kamp og mister 1 poeng for det. Lukas ender opp med 2 konfliktpoeng.


Boons

I vampyrsamfunnet har aldri penger vært den sterkeste økonomien. Det er makt som rår, og den følger ikke alltid størrelsen på lommeboken. Camarillaen har hatt et godt system for å holde styr på hvem som skylder hvem av tjenester eller boons. Dette er forventede gjenytelser for en tjeneste utført. Da strukturen begynte å nylig begynte å kollapse, forsvant også registeret av slike tjenester som var utført, og dermed også viljen til å gjengjelde når tiden var inne.

En gruppe vampyrer i Stavangerregionen vil nå innføre et lignende system igjen for å få en viss struktur på samfunnet. Det er en trygghet for alle involverte når man vet det er konsekvenser for å bryte en transaksjon. Man vet også at tjenester har verdi når noen kontrollerer at ting går for seg på rett vis. Og man vet at det er farlig å stå utenfor etslikt system når den økonomien det bringer med seg blomstrer.

Systemet har alt begynt å feste seg blant de mer Camarilla-venlige vampyrene i regionen. Og nå skal det også offisielt innføres på Dale slik at alle kan innlemmes og være en del av miljøet.

System

En vampyr kan kreve en tjeneste / boon som betaling for et stykke arbeide eller lignende. Hvis begge vampyrene er enige om en slik transaksjon, oppsøker de Kassereren, en vampyr som fører protokol på alle transaksjoner av tjenester / boons som utføres offisielt.

Kassereren kaller da inn vitner i form av Harpies. Dette er vampyrer som vet hvordan man maneuvrerer i de sosiale vampyr-kretsene, og dermed også sikrer at mange har kjenskap til at avtalen er inngått. Dette er en sikkerhet for alle parter.

Kassereren gir den som ønsker å påta seg en fremtidig boon i bytte mot en tjeneste nå en mynt som representerer boonet. Vampyren tilgriser deretter mynten med sitt eget blod og gir den til vampyren som skal utføre arbeidet for hen. Dette er en kvittering til senere inkassering av en boon av samme kvalitet eller verdi. Vitnene kan nå forlate hendelsen og gjøre som de vil med informasjonen.

Når boonet skal innkasseres, gir vampyren tilbake mynten til blodets eier. Eier av blodet kan gå til Kassereren for å loggføre at tjenesten / boonet er innløst

Men hva hvis…?

Det hender at det er ord mot ord når det skal avklares om arbeidet er utført eller ikke. Det kan fort ende med en urettferdig avgjørelse, men det er da vitnene som er judikator i den prosessen. Kommer det frem beviser for at noen utnytter systemet, kan vitnene utstede en blodjakt på vedkommende der alle er velkommen til å delta.

Dersom noen utnytter blodet som befinner seg på mynten, er det sett på som en forbrytelse mot vampyrsamfunnet og det er bare hakket lavere enn å diablere (drikke det siste livsblodet i en annen vampyr). Det er vitnene som håndhever eventuelle blodjakter på dem som utnytter systemet på denne måten.

Et eksempel…

Pelle har rotet bort noen papirer han skulle passe på for Pavels. Han er ikke særlig god på å finne ting og søker hjelp av Sofia som er rimelig god på å leite etter spor.

Sofia ønsker et boon som betaling for arbeidet hun utfører. De går sammen til Sølver, Kassereren i Stavanger-regionen. Han kaller inn noen av Toreadorene som vitner til utvekslingen. Sølver gir Pelle en mynt som han må trykke noe av blodet sitt mot. Deretter gir Pelle mynten til Sofia som et tegn på at han skylder henne en gjengjeldelse av tjenesten i fremtiden. Sofia utfører deretter arbeidet hun er satt til å gjøre.

Det går noen måneder, og Sofia sliter med en innpåsliten vampyr som ikke lar henne være i fred. Hun er ikke spesielt glad i vold, og vegrer seg for å komme i konflikt der hun selv har mye å tape. Hun velger å benytte seg av boonet hun fikk fra Pelle.

Når Pelle har skambanket den plagsomme vampyren, gir Sofia mynten tilbake til Pelle og han kan ta kontakt med Kassereren for loggføring av at tjenesten er gjengjeldt.